flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

South Korean Court Upholds Tattoo Ban

Save News
2022-04-04 22:30:28
Translation suggestions
South Korean Court Upholds Tattoo Ban
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

hoangnhi_310
0 0
2022-04-05
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
continue
Tiếp tục
audio
week
tuần
audio
country
quốc gia
audio
support
ủng hộ
audio
only
chỉ một
audio
people
mọi người
audio
continue
Tiếp tục
audio
week
tuần
audio
country
quốc gia
audio
support
ủng hộ
audio
only
chỉ một
audio
people
mọi người
audio
image
hình ảnh
audio
use
sử dụng
audio
body
thân hình
audio
design
thiết kế
audio
consider
coi như
audio
important
quan trọng
audio
keep
giữ
audio
training
đào tạo
audio
provide
cung cấp
audio
care
quan tâm
audio
however
Tuy nhiên
audio
group
nhóm
audio
decision
phán quyết
audio
modern
hiện đại
audio
time
thời gian
audio
still
vẫn
audio
walk
đi bộ
audio
better
tốt hơn
audio
more
hơn
audio
while
trong khi
audio
opinion
ý kiến
audio
research
nghiên cứu
audio
most
hầu hết
audio
end
kết thúc
audio
art
nghệ thuật
audio
say
nói
audio
too
cũng vậy
audio
strong
mạnh
audio
president
chủ tịch
audio
make
làm
audio
hair
tóc
audio
seem
có vẻ
audio
difficult
khó
audio
action
hoạt động
audio
person
người
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
famous
nổi tiếng
audio
law
pháp luật
audio
place
địa điểm
audio
process
quá trình
audio
artist
nghệ sĩ
audio
based
dựa trên
audio
famous
nổi tiếng
audio
law
pháp luật
audio
place
địa điểm
audio
process
quá trình
audio
artist
nghệ sĩ
audio
based
dựa trên
audio
since
từ
audio
as
BẰNG
audio
popular
phổ biến
audio
rarely
hiếm khi
audio
show
trình diễn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
public
công khai
audio
south
phía nam
audio
risk
rủi ro
audio
medical
thuộc về y học
audio
mark
đánh dấu
audio
public
công khai
audio
south
phía nam
audio
risk
rủi ro
audio
medical
thuộc về y học
audio
mark
đánh dấu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
practice
luyện tập
audio
work
công việc
audio
last
cuối cùng
audio
permanent
Vĩnh viễn
audio
form
hình thức
audio
serious
nghiêm trọng
audio
practice
luyện tập
audio
work
công việc
audio
last
cuối cùng
audio
permanent
Vĩnh viễn
audio
form
hình thức
audio
serious
nghiêm trọng
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
treatment
điều trị
audio
court
tòa án
audio
arrest
bắt giữ
audio
federation
liên đoàn
audio
rejection
sự từ chối
audio
liquid
chất lỏng
audio
treatment
điều trị
audio
court
tòa án
audio
arrest
bắt giữ
audio
federation
liên đoàn
audio
rejection
sự từ chối
audio
liquid
chất lỏng
audio
restriction
sự hạn chế
audio
alliance
liên minh
audio
violate
xâm phạm
audio
upright
ngay thẳng
View less

Other articles