Todai news
Chế độ học
Hiển thị gạch chân
Ngôn ngữ
Cỡ chữ
menuTrang chủ
menu
BackTrở lại

Deepfakes' of Putin and Zelenskyy Appear Online During Ukraine War

Save News
2022-03-23 22:30:27
Gợi ý dịch
‘Deepfakes' of Putin and Zelenskyy Appear Online During Ukraine War
1
2
3
4
5
6
addThêm bản dịch
Xem bản dịch 1

Những bản dịch nổi bật

Đỗ Đức Hải
0 0
2022-03-24

Bài báo khác

News
VOA 2023-02-03 22:30:37
News
VOA 2023-02-03 22:30:19
News
CNN 2023-02-03 07:30:52
News
VOA 2023-02-03 00:00:00
News
VOA 2023-02-02 22:30:27
News
VOA 2023-02-02 22:30:21
News
VOA 2023-02-02 22:30:17
News
CNN 2023-02-02 19:31:34
News
CNN 2023-02-02 19:31:31
News
CNN 2023-02-02 19:31:28