flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Ancient Burial Discovered Under Paris Cathedral

Save News
2022-03-19 22:30:11
Translation suggestions
Ancient Burial Discovered Under Paris Cathedral
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
0 0
2022-03-20
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
under
dưới
audio
also
Mà còn
audio
culture
văn hoá
audio
date
ngày
audio
back
mặt sau
audio
quality
chất lượng
audio
under
dưới
audio
also
Mà còn
audio
culture
văn hoá
audio
date
ngày
audio
back
mặt sau
audio
quality
chất lượng
audio
time
thời gian
audio
repair
Sửa chữa
audio
center
trung tâm
audio
after
sau đó
audio
fire
ngọn lửa
audio
because
bởi vì
audio
until
cho đến khi
audio
march
bước đều
audio
organization
tổ chức
audio
able
có thể
audio
send
gửi
audio
camera
Máy ảnh
audio
down
xuống
audio
where
Ở đâu
audio
hair
tóc
audio
still
vẫn
audio
there
ở đó
audio
very
rất
audio
just
chỉ
audio
current
hiện hành
audio
floor
sàn nhà
audio
level
mức độ
audio
other
khác
audio
during
trong lúc
audio
many
nhiều
audio
museum
bảo tàng
audio
difficult
khó
audio
box
hộp
audio
body
thân hình
audio
person
người
audio
usually
thường xuyên
audio
look
Nhìn
audio
past
quá khứ
audio
way
đường
audio
keep
giữ
audio
same
như nhau
audio
true
ĐÚNG VẬY
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
art
nghệ thuật
audio
lead
chỉ huy
audio
as
BẰNG
audio
along
dọc theo
audio
several
một số
audio
site
địa điểm
audio
art
nghệ thuật
audio
lead
chỉ huy
audio
as
BẰNG
audio
along
dọc theo
audio
several
một số
audio
site
địa điểm
audio
completely
hoàn toàn
audio
latest
muộn nhất
audio
extend
mở rộng
audio
found
thành lập
audio
collection
bộ sưu tập
audio
place
địa điểm
audio
ground
đất
audio
effort
cố gắng
audio
prevent
ngăn chặn
audio
indicate
biểu thị
audio
show
trình diễn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
likely
có khả năng
audio
century
thế kỷ
audio
well
Tốt
audio
fact
sự thật
audio
those
những thứ kia
audio
likely
có khả năng
audio
century
thế kỷ
audio
well
Tốt
audio
fact
sự thật
audio
those
những thứ kia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
piece
mảnh
audio
official
chính thức
audio
work
công việc
audio
institute
học viện
audio
piece
mảnh
audio
official
chính thức
audio
work
công việc
audio
institute
học viện
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
favorable
thuận lợi
audio
cathedral
thánh đường
audio
remarkable
đáng chú ý
audio
historic
mang tính lịch sử
audio
remains
còn lại
audio
marked
đánh dấu
audio
favorable
thuận lợi
audio
cathedral
thánh đường
audio
remarkable
đáng chú ý
audio
historic
mang tính lịch sử
audio
remains
còn lại
audio
marked
đánh dấu
audio
preserve
bảo tồn
audio
burial
Mai táng
audio
ministry
Bộ
audio
sculpture
điêu khắc
audio
clay
đất sét
audio
religious
tôn giáo
audio
beneath
bên dưới
audio
destructive
phá hoại
View less

Other articles