flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Scientists Report New Tortoise Species on Galapagos Islands

Save News
2022-03-17 22:30:15
Translation suggestions
Scientists Report New Tortoise Species on Galapagos Islands
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thế Linh Nguyễn
0 0
2022-03-18
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
report
báo cáo
audio
new
mới
audio
park
công viên
audio
university
trường đại học
audio
group
nhóm
audio
island
hòn đảo
audio
report
báo cáo
audio
new
mới
audio
park
công viên
audio
university
trường đại học
audio
group
nhóm
audio
island
hòn đảo
audio
name
tên
audio
now
Hiện nay
audio
different
khác biệt
audio
today
Hôm nay
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
team
đội
audio
more
hơn
audio
clear
thông thoáng
audio
still
vẫn
audio
later
sau đó
audio
month
tháng
audio
history
lịch sử
audio
increase
tăng
audio
knowledge
kiến thức
audio
animal
động vật
audio
life
mạng sống
audio
famous
nổi tiếng
audio
idea
ý tưởng
audio
change
thay đổi
audio
large
lớn
audio
area
khu vực
audio
difficult
khó
audio
produce
sản xuất
audio
young
trẻ
audio
than
hơn
audio
make
làm
audio
understand
hiểu
audio
small
bé nhỏ
audio
amount
số lượng
audio
information
thông tin
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
example
ví dụ
audio
recent
gần đây
audio
study
học
audio
recognize
nhận ra
audio
as
BẰNG
audio
appear
xuất hiện
audio
example
ví dụ
audio
recent
gần đây
audio
study
học
audio
recognize
nhận ra
audio
as
BẰNG
audio
appear
xuất hiện
audio
completely
hoàn toàn
audio
yet
chưa
audio
sample
vật mẫu
audio
already
đã
audio
once
một lần
audio
related
có liên quan
audio
least
ít nhất
audio
across
sang
audio
over
qua
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
similar
tương tự
audio
earlier
sớm hơn
audio
through
bởi vì
audio
should
nên
audio
similar
tương tự
audio
earlier
sớm hơn
audio
through
bởi vì
audio
should
nên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
publication
xuất bản
audio
statement
tuyên bố
audio
state
tình trạng
audio
given
được cho
audio
science
khoa học
audio
last
cuối cùng
audio
publication
xuất bản
audio
statement
tuyên bố
audio
state
tình trạng
audio
given
được cho
audio
science
khoa học
audio
last
cuối cùng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
line
dòng
audio
species
giống loài
audio
theory
lý thuyết
audio
extinct
tuyệt chủng
audio
evolution
sự tiến hóa
audio
giant
người khổng lồ
audio
line
dòng
audio
species
giống loài
audio
theory
lý thuyết
audio
extinct
tuyệt chủng
audio
evolution
sự tiến hóa
audio
giant
người khổng lồ
View less

Other articles