flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Do You Believe the 'Grass Is Always Greener'?

Save News
2022-03-12 22:30:56
Translation suggestions
Do You Believe the 'Grass Is Always Greener'?
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
believe
tin tưởng
audio
always
luôn luôn
audio
now
Hiện nay
audio
soon
sớm
audio
half
một nửa
audio
green
màu xanh lá
audio
believe
tin tưởng
audio
always
luôn luôn
audio
now
Hiện nay
audio
soon
sớm
audio
half
một nửa
audio
green
màu xanh lá
audio
life
mạng sống
audio
start
bắt đầu
audio
become
trở nên
audio
more
hơn
audio
many
nhiều
audio
people
mọi người
audio
spend
tiêu
audio
time
thời gian
audio
money
tiền bạc
audio
full
đầy
audio
area
khu vực
audio
house
căn nhà
audio
very
rất
audio
much
nhiều
audio
still
vẫn
audio
want
muốn
audio
look
Nhìn
audio
ourselves
chính chúng ta
audio
usually
thường xuyên
audio
good
Tốt
audio
idea
ý tưởng
audio
describe
mô tả
audio
other
khác
audio
happy
vui mừng
audio
think
nghĩ
audio
someone
người nào đó
audio
everyone
mọi người
audio
better
tốt hơn
audio
than
hơn
audio
might
có thể
audio
say
nói
audio
human
nhân loại
audio
quality
chất lượng
audio
different
khác biệt
audio
never
không bao giờ
audio
fine
khỏe
audio
also
Mà còn
audio
often
thường
audio
bring
mang đến
audio
use
sử dụng
audio
remind
nhắc lại
audio
let's
hãy
audio
see
nhìn thấy
audio
new
mới
audio
car
xe hơi
audio
big
to lớn
audio
know
biết
audio
mean
nghĩa là
audio
person
người
audio
listen
Nghe
audio
between
giữa
audio
notice
để ý
audio
hear
nghe
audio
news
Tin tức
audio
again
lại
audio
third
ngày thứ ba
audio
year
năm
audio
wrong
sai
audio
friend
người bạn
audio
city
thành phố
audio
bike
xe đạp
audio
where
Ở đâu
audio
there
ở đó
audio
same
như nhau
audio
few
một vài
audio
ago
trước kia
audio
until
cho đến khi
audio
next
Kế tiếp
audio
story
câu chuyện
audio
difficult
khó
audio
produce
sản xuất
audio
building
xây dựng
audio
grow
phát triển
audio
space
không gian
audio
around
xung quanh
audio
garden
vườn
audio
park
công viên
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
road
đường
audio
plant
thực vật
audio
even
thậm chí
audio
over
qua
audio
exact
chính xác
audio
situation
tình huống
audio
road
đường
audio
plant
thực vật
audio
even
thậm chí
audio
over
qua
audio
exact
chính xác
audio
situation
tình huống
audio
case
trường hợp
audio
partner
cộng sự
audio
kind
loại
audio
outdoor
ngoài trời
audio
as
BẰNG
audio
prevent
ngăn chặn
audio
growth
sự phát triển
audio
ground
đất
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
division
phân chia
audio
lawn
bãi cỏ
audio
others
người khác
audio
fact
sự thật
audio
side
bên
audio
own
sở hữu
audio
division
phân chia
audio
lawn
bãi cỏ
audio
others
người khác
audio
fact
sự thật
audio
side
bên
audio
own
sở hữu
audio
else
khác
audio
set
bộ
audio
poor
nghèo
audio
actually
Thực ra
audio
well
Tốt
audio
separate
chia
audio
entry
lối vào
audio
mark
đánh dấu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
content
nội dung
audio
lot
nhiều
audio
get
lấy
audio
form
hình thức
audio
whole
trọn
audio
content
nội dung
audio
lot
nhiều
audio
get
lấy
audio
form
hình thức
audio
whole
trọn
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
off
tắt
audio
barrier
rào chắn
audio
boundary
ranh giới
audio
marked
đánh dấu
audio
yard
sân
audio
competitive
cạnh tranh
audio
off
tắt
audio
barrier
rào chắn
audio
boundary
ranh giới
audio
marked
đánh dấu
audio
yard
sân
audio
competitive
cạnh tranh
audio
lane
làn đường
audio
planet
hành tinh
audio
bloom
hoa
audio
idiom
cách diễn đạt
audio
conversation
cuộc hội thoại
audio
yield
năng suất
audio
weed
cần sa
audio
doubt
nghi ngờ
audio
desirable
mong muốn
View less

Other articles

News
VOA 2024-04-21 22:30:29
News
VOA 2024-04-21 22:30:07
News
VOA 2024-04-21 22:30:03
News
TODAII 2024-04-21 19:32:54
News
TODAII 2024-04-21 19:32:45
News
TODAII 2024-04-21 19:32:37
News
TODAII 2024-04-21 19:32:27
News
NW 2024-04-21 19:32:19
News
NW 2024-04-21 19:32:12
News
FOX 2024-04-21 19:32:02