flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Clay-pot milk tea, dragon fruit noodles: Culinary trends that shook Vietnam in 2023

Save News
2023-12-24 19:34:28
Translation suggestions
Clay-pot milk tea, dragon fruit noodles: Culinary trends that shook Vietnam in 2023
Source: TODAI
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Kim Ngân
2 0
2023-12-24
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
tea
trà
audio
drink
uống
audio
apple
quả táo
audio
while
trong khi
audio
fruit
hoa quả
audio
real
thực tế
audio
tea
trà
audio
drink
uống
audio
apple
quả táo
audio
while
trong khi
audio
fruit
hoa quả
audio
real
thực tế
audio
young
trẻ
audio
school
trường học
audio
cake
bánh ngọt
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
like
thích
audio
as
BẰNG
audio
unique
độc nhất
audio
among
giữa
audio
like
thích
audio
as
BẰNG
audio
unique
độc nhất
audio
among
giữa
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
available
có sẵn
audio
such
như là
audio
slightly
nhẹ nhàng
audio
available
có sẵn
audio
such
như là
audio
slightly
nhẹ nhàng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
various
khác nhau
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
various
khác nhau
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
blend
pha trộn
audio
sour
chua
audio
sensation
cảm giác
audio
popularity
phổ biến
audio
crust
vỏ trái đất
audio
milk
sữa
audio
blend
pha trộn
audio
sour
chua
audio
sensation
cảm giác
audio
popularity
phổ biến
audio
crust
vỏ trái đất
audio
milk
sữa
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-25 19:32:06
News
NW 2024-02-25 19:32:00
News
TODAII 2024-02-25 19:31:50
News
FOX 2024-02-25 19:31:44
News
TODAII 2024-02-25 19:31:35
News
TODAII 2024-02-25 19:31:30
News
NW 2024-02-25 19:31:24
News
TODAII 2024-02-25 19:31:18
News
CNN 2024-02-25 19:31:17
News
FOX 2024-02-25 19:31:12