flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

A History of Christmas in America

Save News
2023-12-22 22:30:49
Translation suggestions
A History of Christmas in America
Source: VOA
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

hanhxing99
1 0
2023-12-23
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
history
lịch sử
audio
today
Hôm nay
audio
special
đặc biệt
audio
program
chương trình
audio
during
trong lúc
audio
first
Đầu tiên
audio
history
lịch sử
audio
today
Hôm nay
audio
special
đặc biệt
audio
program
chương trình
audio
during
trong lúc
audio
first
Đầu tiên
audio
half
một nửa
audio
there
ở đó
audio
way
đường
audio
day
ngày
audio
holiday
ngày lễ
audio
around
xung quanh
audio
country
quốc gia
audio
different
khác biệt
audio
important
quan trọng
audio
music
âm nhạc
audio
modern
hiện đại
audio
here
đây
audio
book
sách
audio
describe
mô tả
audio
farm
nông trại
audio
into
vào trong
audio
home
trang chủ
audio
past
quá khứ
audio
back
mặt sau
audio
idea
ý tưởng
audio
together
cùng nhau
audio
enjoy
thưởng thức
audio
many
nhiều
audio
big
to lớn
audio
might
có thể
audio
meaning
nghĩa
audio
time
thời gian
audio
more
hơn
audio
also
Mà còn
audio
follow
theo
audio
new
mới
audio
soon
sớm
audio
people
mọi người
audio
business
việc kinh doanh
audio
make
làm
audio
move
di chuyển
audio
other
khác
audio
until
cho đến khi
audio
president
chủ tịch
audio
old
audio
become
trở nên
audio
example
ví dụ
audio
clear
thông thoáng
audio
later
sau đó
audio
year
năm
audio
course
khóa học
audio
discussion
cuộc thảo luận
audio
complete
hoàn thành
audio
without
không có
audio
most
hầu hết
audio
famous
nổi tiếng
audio
story
câu chuyện
audio
person
người
audio
third
ngày thứ ba
audio
children
những đứa trẻ
audio
include
bao gồm
audio
name
tên
audio
december
tháng 12
audio
because
bởi vì
audio
low
thấp
audio
large
lớn
audio
sound
âm thanh
audio
page
trang
audio
difficult
khó
audio
things
đồ đạc
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
often
thường xuyên
audio
present
hiện tại
audio
period
Giai đoạn
audio
yet
chưa
audio
as
BẰNG
audio
celebrate
kỉ niệm
audio
often
thường xuyên
audio
present
hiện tại
audio
period
Giai đoạn
audio
yet
chưa
audio
as
BẰNG
audio
celebrate
kỉ niệm
audio
popular
phổ biến
audio
traditional
truyền thống
audio
over
qua
audio
sign
dấu hiệu
audio
already
đã
audio
leader
lãnh đạo
audio
upon
trên
audio
based
dựa trên
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
cause
nguyên nhân
audio
century
thế kỷ
audio
set
bộ
audio
others
người khác
audio
writer
nhà văn
audio
series
loạt
audio
cause
nguyên nhân
audio
century
thế kỷ
audio
set
bộ
audio
others
người khác
audio
writer
nhà văn
audio
series
loạt
audio
society
xã hội
audio
express
thể hiện
audio
lack
thiếu
audio
such
như là
audio
own
sở hữu
audio
practice
luyện tập
audio
grant
khoản trợ cấp
audio
europe
Châu Âu
audio
patron
người bảo trợ
audio
section
phần
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
else
khác
audio
official
chính thức
audio
concern
bận tâm
audio
role
vai trò
audio
trade
buôn bán
audio
state
tình trạng
audio
else
khác
audio
official
chính thức
audio
concern
bận tâm
audio
role
vai trò
audio
trade
buôn bán
audio
state
tình trạng
audio
given
được cho
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
general
chung
audio
weaver
thợ dệt
audio
pants
quần dài
audio
distant
xa xôi
audio
seasonal
theo mùa
audio
popularity
phổ biến
audio
general
chung
audio
weaver
thợ dệt
audio
pants
quần dài
audio
distant
xa xôi
audio
seasonal
theo mùa
audio
popularity
phổ biến
audio
federal
liên bang
audio
feast
tiệc
audio
colony
thuộc địa
audio
religious
tôn giáo
audio
religion
tôn giáo
audio
ignore
phớt lờ
audio
tradition
truyền thống
audio
setting
cài đặt
audio
exciting
thú vị
audio
orient
định hướng
audio
character
tính cách
audio
description
Sự miêu tả
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-25 19:32:06
News
NW 2024-02-25 19:32:00
News
TODAII 2024-02-25 19:31:50
News
FOX 2024-02-25 19:31:44
News
TODAII 2024-02-25 19:31:35
News
TODAII 2024-02-25 19:31:30
News
NW 2024-02-25 19:31:24
News
TODAII 2024-02-25 19:31:18
News
CNN 2024-02-25 19:31:17
News
FOX 2024-02-25 19:31:12