flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Singapore restaurant denies that it cheated Japanese tourists

Save News
2023-09-26 19:31:38
Translation suggestions
Singapore restaurant denies that it cheated Japanese tourists
Source: TODAI
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Nguyễn Quốc Dũng
0 0
2023-09-27
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
restaurant
nhà hàng
audio
after
sau đó
audio
before
trước
audio
event
sự kiện
audio
group
nhóm
audio
same
như nhau
audio
restaurant
nhà hàng
audio
after
sau đó
audio
before
trước
audio
event
sự kiện
audio
group
nhóm
audio
same
như nhau
audio
total
tổng cộng
audio
employee
người lao động
audio
finish
hoàn thành
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
meal
bữa ăn
audio
dish
món ăn
audio
based
dựa trên
audio
tourism
du lịch
audio
board
Cái bảng
audio
discount
giảm giá
audio
meal
bữa ăn
audio
dish
món ăn
audio
based
dựa trên
audio
tourism
du lịch
audio
board
Cái bảng
audio
discount
giảm giá
audio
owner
người sở hữu
audio
as
BẰNG
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
show
hiển thị
audio
weight
cân nặng
audio
show
hiển thị
audio
weight
cân nặng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
association
hiệp hội
audio
association
hiệp hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
live
trực tiếp
audio
paradise
thiên đường
audio
crab
cua
audio
live
trực tiếp
audio
paradise
thiên đường
audio
crab
cua
View less

Other articles

News
VOA 2024-04-21 22:30:29
News
VOA 2024-04-21 22:30:07
News
VOA 2024-04-21 22:30:03
News
TODAII 2024-04-21 19:32:54
News
TODAII 2024-04-21 19:32:45
News
TODAII 2024-04-21 19:32:37
News
TODAII 2024-04-21 19:32:27
News
NW 2024-04-21 19:32:19
News
NW 2024-04-21 19:32:12
News
FOX 2024-04-21 19:32:02