flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Alcohol Blackouts May Permanently Alter Your Brain, Scientists Warn

Save News
2024-06-25 07:31:47
Translation suggestions
Alcohol Blackouts May Permanently Alter Your Brain, Scientists Warn
Source: NW
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
1 0
2024-06-25
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
information
thông tin
audio
other
khác
audio
still
vẫn
audio
amount
số lượng
audio
young
trẻ
audio
help
giúp đỡ
audio
information
thông tin
audio
other
khác
audio
still
vẫn
audio
amount
số lượng
audio
young
trẻ
audio
help
giúp đỡ
audio
usually
thường xuyên
audio
someone
người nào đó
audio
quickly
nhanh
audio
new
mới
audio
like
giống
audio
happen
xảy ra
audio
time
thời gian
audio
because
bởi vì
audio
tell
kể
audio
remember
nhớ
audio
make
làm
audio
way
đường
audio
best
tốt nhất
audio
later
sau đó
audio
people
mọi người
audio
event
sự kiện
audio
while
trong khi
audio
body
thân hình
audio
half
một nửa
audio
rise
tăng lên
audio
things
đồ đạc
audio
level
mức độ
audio
short
ngắn
audio
also
Mà còn
audio
research
nghiên cứu
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
image
hình ảnh
audio
likely
rất có thể
audio
related
có liên quan
audio
even
thậm chí
audio
experience
kinh nghiệm
audio
process
quá trình
audio
image
hình ảnh
audio
likely
rất có thể
audio
related
có liên quan
audio
even
thậm chí
audio
experience
kinh nghiệm
audio
process
quá trình
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
cause
nguyên nhân
audio
point
điểm
audio
aware of
nhận thức được
audio
risk
rủi ro
audio
cause
nguyên nhân
audio
point
điểm
audio
aware of
nhận thức được
audio
risk
rủi ro
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
stock
kho
audio
lot
nhiều
audio
stock
kho
audio
lot
nhiều
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
permanent
vĩnh viễn
audio
moving
di chuyển
audio
mess up
làm rối tung lên
audio
do
LÀM
audio
by
qua
audio
of all
của tất cả
audio
permanent
vĩnh viễn
audio
moving
di chuyển
audio
mess up
làm rối tung lên
audio
do
LÀM
audio
by
qua
audio
of all
của tất cả
audio
if
nếu như
audio
some
một số
audio
binge drinking
say sưa uống rượu
audio
but
Nhưng
audio
about
Về
audio
lives
cuộc sống
audio
effects
các hiệu ứng
audio
that
cái đó
audio
stops
dừng lại
audio
didn't
đã không
audio
is
audio
brains
bộ não
audio
the
các
audio
one
một
audio
causes
nguyên nhân
audio
memories
ký ức
audio
risky
rủi ro
audio
drunk
say rượu
audio
these
những cái này
audio
blackouts
mất điện
audio
brain
não
audio
parts
các bộ phận
audio
who
Ai
audio
and
audio
blackout
mất điện
audio
on an empty stomach
khi bụng đói
audio
all of
tất cả
audio
hurt
đau
audio
drug
thuốc
audio
blood alcohol
rượu máu
audio
surroundings
vùng lân cận
audio
drinks
đồ uống
audio
they
họ
audio
american
Người Mỹ
audio
addiction
nghiện
audio
at
Tại
audio
means
có nghĩa
audio
according
theo
audio
details
chi tiết
audio
which
cái mà
audio
centers
trung tâm
audio
growing
phát triển
audio
don't
đừng
audio
games
Trò chơi
audio
more than
nhiều hơn
audio
from
từ
audio
this
cái này
audio
sensory
giác quan
audio
behaviors
hành vi cư xử
audio
have
audio
their
của họ
audio
processes
quá trình
audio
be
audio
long-term memory
trí nhớ dài hạn
audio
raises
tăng lên
audio
us
chúng ta
audio
when
khi
audio
using
sử dụng
audio
will
sẽ
audio
alter
thay đổi
audio
warn
cảnh báo
audio
permanently
vĩnh viễn
audio
may
có thể
audio
alcohol
rượu bia
audio
your
của bạn
audio
scientists
các nhà khoa học
audio
suggests
gợi ý
audio
changes
thay đổi
audio
structural
cấu trúc
View less

Other articles