flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Bleaching affects 50% of marine park reefs in Malaysia

Save News
2024-06-25 07:31:41
Translation suggestions
Bleaching affects 50% of marine park reefs in Malaysia
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-25
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
half
một nửa
audio
tour
chuyến du lịch
audio
sea
biển
audio
department
phòng
audio
health
sức khỏe
audio
number
con số
audio
half
một nửa
audio
tour
chuyến du lịch
audio
sea
biển
audio
department
phòng
audio
health
sức khỏe
audio
number
con số
audio
group
nhóm
audio
include
bao gồm
audio
people
mọi người
audio
limit
giới hạn
audio
together
cùng nhau
audio
also
Mà còn
audio
come
đến
audio
tourist
du khách
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
island
đảo
audio
temporary
tạm thời
audio
committee
ủy ban
audio
deal with
đối phó với
audio
island
đảo
audio
temporary
tạm thời
audio
committee
ủy ban
audio
deal with
đối phó với
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
local
địa phương
audio
local
địa phương
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
entry
mục nhập
audio
entry
mục nhập
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
reach
đạt
audio
the
các
audio
thinks
nghĩ
audio
to make
để làm cho
audio
hurts
đau
audio
that
cái đó
audio
reach
đạt
audio
the
các
audio
thinks
nghĩ
audio
to make
để làm cho
audio
hurts
đau
audio
that
cái đó
audio
people's
của mọi người
audio
temperatures
nhiệt độ
audio
more than
nhiều hơn
audio
who
Ai
audio
and
audio
from
từ
audio
borneo
sinh ra
audio
living
cuộc sống
audio
rising
trỗi dậy
audio
economies
nền kinh tế
audio
ngos
ngo
audio
bleaching
tẩy trắng
audio
about
Về
audio
is
audio
reefs
rạn san hô
audio
food stability
ổn định lương thực
audio
fisheries
thủy sản
audio
its
của nó
audio
marine
hàng hải
audio
caused
gây ra
audio
have
audio
says
nói
audio
operators
toán tử
audio
if
nếu như
audio
putting
đặt
audio
coral
san hô
audio
limits
Hạn mức
audio
parks
công viên
audio
sabah
Sabah
audio
on
TRÊN
audio
levels
cấp độ
audio
mass
khối
audio
malaysian
người Malaysia
audio
tourists
khách du lịch
audio
of
của
audio
researchers
Các nhà nghiên cứu
audio
asks
hỏi
audio
ocean
đại dương
audio
in
TRONG
audio
will
sẽ
audio
marine park
công viên hải dương
audio
affects
ảnh hưởng
audio
malaysia
Malaysia
audio
boats
thuyền
audio
at
Tại
audio
photo
hình chụp
audio
by
qua
audio
sapi
sapi
audio
fahrul
fahrul
audio
azmi
azmi
audio
anchored
neo đậu
View less

Other articles