flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Astronomers Solve Mystery of Supermassive Black Hole Growth

Save News
2024-06-24 07:33:03
Translation suggestions
Astronomers Solve Mystery of Supermassive Black Hole Growth
Source: NW
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 3

Featured translations

Hoàng Lê
1 1
2024-06-24
thsnh phan
0 0
2024-06-24
Xí Xọn
0 0
2024-06-25
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
might
có thể
audio
new
mới
audio
like
giống
audio
strong
mạnh
audio
than
hơn
audio
things
đồ đạc
audio
might
có thể
audio
new
mới
audio
like
giống
audio
strong
mạnh
audio
than
hơn
audio
things
đồ đạc
audio
busy
bận
audio
other
khác
audio
according to
dựa theo
audio
think
nghĩ
audio
help
giúp đỡ
audio
big
to lớn
audio
grow
phát triển
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
image
hình ảnh
audio
process
quá trình
audio
found
thành lập
audio
study
học
audio
growth
sự phát triển
audio
image
hình ảnh
audio
process
quá trình
audio
found
thành lập
audio
study
học
audio
growth
sự phát triển
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
solve
giải quyết
audio
plan
kế hoạch
audio
journal
tạp chí
audio
solve
giải quyết
audio
plan
kế hoạch
audio
journal
tạp chí
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
the
các
audio
centre
trung tâm
audio
supermassive
siêu lớn
audio
galaxy
ngân hà
audio
may
có thể
audio
get
được
audio
the
các
audio
centre
trung tâm
audio
supermassive
siêu lớn
audio
galaxy
ngân hà
audio
may
có thể
audio
that
cái đó
audio
which
cái mà
audio
would
sẽ
audio
holes
hố
audio
times
lần
audio
faster
nhanh hơn
audio
astrophysics
vật lý thiên văn
audio
bigger
to hơn
audio
scientists
các nhà khoa học
audio
and
audio
make it
làm được
audio
black hole
hố đen
audio
how
Làm sao
audio
this
cái này
audio
are
audio
makes
làm cho
audio
milky way
dải Ngân Hà
audio
by
qua
audio
been
audio
eso320
eso320
audio
centres
trung tâm
audio
g030
g030
audio
about
Về
audio
get even
thậm chí có được
audio
looked
nhìn
audio
much more
nhiều hơn nữa
audio
stars
ngôi sao
audio
is
audio
push
audio
wind
gió
audio
slowly
chậm
audio
ours
của chúng tôi
audio
astronomy
thiên văn học
audio
born
sinh ra
audio
galaxies
thiên hà
audio
magnetic
từ tính
audio
at
Tại
audio
to be sure
để chắc chắn
audio
of
của
audio
researchers
Các nhà nghiên cứu
audio
to look into
nhìn vào
audio
has
audio
giant
người khổng lồ
audio
mystery
bí ẩn
audio
astronomers
nhà thiên văn học
audio
spiraling
xoắn ốc
audio
so
Vì thế
audio
to
ĐẾN
audio
helping
giúp đỡ
audio
be
View less

Other articles