flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Heavy rain, landslides in China's Guangdong and Fujian kill nine

Save News
2024-06-19 07:31:57
Translation suggestions
Heavy rain, landslides in China's Guangdong and Fujian kill nine
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-19
Other vocabulary
flashcard Flashcard

audio
many
nhiều
audio
rain
cơn mưa
audio
down
xuống
audio
people
mọi người
audio
million
triệu
audio
heavy
nặng
audio
many
nhiều
audio
rain
cơn mưa
audio
down
xuống
audio
people
mọi người
audio
million
triệu
audio
heavy
nặng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
after
sau
audio
emergency
khẩn cấp
audio
missing
mất tích
audio
town
thị trấn
audio
after
sau
audio
emergency
khẩn cấp
audio
missing
mất tích
audio
town
thị trấn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
through
qua
audio
county
quận
audio
through
qua
audio
county
quận
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
lot
rất nhiều
audio
which
cái mà
audio
guangdong
quảng đông
audio
wuping
wuping
audio
and
audio
extreme
vô cùng
audio
lot
rất nhiều
audio
which
cái mà
audio
guangdong
quảng đông
audio
wuping
wuping
audio
and
audio
extreme
vô cùng
audio
damage to property
thiệt hại tai sản
audio
advisories
lời khuyên
audio
are
audio
because of
bởi vì
audio
out
ngoài
audio
been
audio
hours
giờ
audio
fell
rơi
audio
china's
của Trung Quốc
audio
fujian
phúc kiến
audio
have
audio
nine
chín
audio
provinces
tỉnh
audio
yuan
nhân dân tệ
audio
led
dẫn đến
audio
went
đi
audio
homes
nhà
audio
in
TRONG
audio
causing
gây ra
audio
southern
phía Nam
audio
sent
đã gửi
audio
events
sự kiện
audio
died
chết
audio
china
Trung Quốc
audio
seaside
bờ biển
audio
two
hai
audio
mm
mm
audio
places
địa điểm
audio
four
bốn
audio
flood
lụt
audio
calls
cuộc gọi
audio
warnings
cảnh báo
audio
landslides
lở đất
audio
heavy rain
mưa nặng hạt
audio
kill
giết
audio
reuters
reuters
audio
debris
mảnh vụn
audio
scooter
xe tay ga
audio
province
tỉnh
audio
dongguan
đông quan
audio
flooded
ngập
audio
a
Một
audio
mud
bùn
audio
by
qua
audio
man
người đàn ông
audio
tangxia
đường hạ
audio
sept
tháng chín
audio
photo
hình chụp
audio
rainfall
lượng mưa
View less

Other articles