flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Why the Middle East may be too hot to live in by the end of the century

Save News
2022-08-20 07:30:43
Translation suggestions
Why the Middle East may be too hot to live in by the end of the century
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 3

Featured translations

Nguyen Thanh Binh
1 0
2022-08-20
Nguyễn Mạnh
0 0
2022-08-20
nguyenmay.1108
0 0
2022-08-20
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
increase
tăng
audio
middle
ở giữa
audio
area
khu vực
audio
warm
ấm
audio
enter
đi vào
audio
where
Ở đâu
audio
increase
tăng
audio
middle
ở giữa
audio
area
khu vực
audio
warm
ấm
audio
enter
đi vào
audio
where
Ở đâu
audio
human
nhân loại
audio
health
sức khỏe
audio
air
không khí
audio
more
hơn
audio
difficult
khó
audio
outside
ngoài
audio
organization
tổ chức
audio
august
tháng tám
audio
after
sau đó
audio
than
hơn
audio
course
khóa học
audio
half
một nửa
audio
museum
bảo tàng
audio
art
nghệ thuật
audio
close
đóng
audio
change
thay đổi
audio
water
Nước
audio
world
thế giới
audio
sea
biển
audio
allow
cho phép
audio
country
quốc gia
audio
too
cũng vậy
audio
hot
nóng
audio
end
kết thúc
audio
summer
mùa hè
audio
city
thành phố
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
year
năm
audio
already
đã
audio
due
quá hạn
audio
even
thậm chí
audio
below
dưới
audio
temperature
nhiệt độ
audio
year
năm
audio
already
đã
audio
due
quá hạn
audio
even
thậm chí
audio
below
dưới
audio
temperature
nhiệt độ
audio
ever
bao giờ
audio
over
qua
audio
management
sự quản lý
audio
across
sang
audio
fill
đổ đầy
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
as
như
audio
east
phía đông
audio
slightly
nhẹ nhàng
audio
earlier
sớm hơn
audio
century
thế kỷ
audio
those
những thứ kia
audio
as
như
audio
east
phía đông
audio
slightly
nhẹ nhàng
audio
earlier
sớm hơn
audio
century
thế kỷ
audio
those
những thứ kia
audio
such
như là
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
record
kỷ lục
audio
sensitive
nhạy cảm
audio
global
toàn cầu
audio
heat
nhiệt
audio
stay
ở lại
audio
given
được cho
audio
record
kỷ lục
audio
sensitive
nhạy cảm
audio
global
toàn cầu
audio
heat
nhiệt
audio
stay
ở lại
audio
given
được cho
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
live
trực tiếp
audio
warfare
chiến tranh
audio
inadequate
không thỏa đáng
audio
humid
ẩm ướt
audio
zone
vùng
audio
bulb
bóng đèn tròn
audio
live
trực tiếp
audio
warfare
chiến tranh
audio
inadequate
không thỏa đáng
audio
humid
ẩm ướt
audio
zone
vùng
audio
bulb
bóng đèn tròn
audio
sentence
câu
audio
contemporary
đồng thời
View less

Other articles