flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Key takeaways from the June jobs report

Save News
2024-07-07 07:30:39
Translation suggestions
Key takeaways from the June jobs report
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-07-11
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
now
Hiện nay
audio
demand
yêu cầu
audio
before
trước
audio
time
thời gian
audio
november
tháng mười một
audio
people
mọi người
audio
now
Hiện nay
audio
demand
yêu cầu
audio
before
trước
audio
time
thời gian
audio
november
tháng mười một
audio
people
mọi người
audio
drop
làm rơi
audio
down
xuống
audio
economy
kinh tế
audio
help
giúp đỡ
audio
professional
chuyên nghiệp
audio
there
ở đó
audio
lost
mất
audio
year
năm
audio
area
khu vực
audio
most
hầu hết
audio
june
tháng sáu
audio
key
chìa khóa
audio
report
báo cáo
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
attend
tham dự
audio
since
từ
audio
temporary
tạm thời
audio
related
có liên quan
audio
growth
sự phát triển
audio
attend
tham dự
audio
since
từ
audio
temporary
tạm thời
audio
related
có liên quan
audio
growth
sự phát triển
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
above
ở trên
audio
above
ở trên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
education
giáo dục
audio
general
tổng quan
audio
education
giáo dục
audio
general
tổng quan
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
right
đúng
audio
federal reserve
dự trữ Liên bang
audio
slowing
chậm lại
audio
of
của
audio
is
audio
jobs
việc làm
audio
right
đúng
audio
federal reserve
dự trữ Liên bang
audio
slowing
chậm lại
audio
of
của
audio
is
audio
jobs
việc làm
audio
updated
đã cập nhật
audio
jobless rate
tỉ lệ thất nghiệp
audio
inflation
lạm phát
audio
up
hướng lên
audio
going
đang đi
audio
percentage points
điểm phần trăm
audio
which
cái mà
audio
local government
chính quyền địa phương
audio
unemployment rate
tỷ lệ thất nghiệp
audio
not
không
audio
added
thêm
audio
the first
cái đầu tiên
audio
business services
dịch vụ kinh doanh
audio
interest rates
lãi suất
audio
working
đang làm việc
audio
super
siêu
audio
was
đã từng là
audio
but
Nhưng
audio
been
audio
small amount
số lượng nhỏ
audio
too bad
quá tệ
audio
may
có thể
audio
has
audio
wants
muốn
audio
highs
mức cao
audio
a bit
một chút
audio
isn't
không phải
audio
so
Vì thế
audio
net
mạng lưới
audio
less than
ít hơn
audio
that
cái đó
audio
were
đã từng
audio
some
một số
audio
and
audio
this
cái này
audio
are
audio
the public sector
khu vực công
audio
lowering
hạ thấp
audio
hurt
đau
audio
went
đi
audio
by
qua
audio
the
các
audio
from
từ
audio
takeaways
đồ ăn mang về
audio
florida
Florida
audio
images
hình ảnh
audio
sunrise
bình Minh
audio
joe
joe
audio
job fair
hội chợ việc làm
audio
on
TRÊN
audio
getty
Getty
audio
raedle
raedle
audio
in
TRONG
View less

Other articles