flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Illegal Brazil Gold Tied to Italian Metal, Big Tech Companies

Save News
2022-08-04 22:30:21
Translation suggestions
Illegal Brazil Gold Tied to Italian Metal, Big Tech Companies
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Trần Thị Vũ Nghĩa
0 0
2022-08-05
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
big
to lớn
audio
police
cảnh sát
audio
say
nói
audio
company
công ty
audio
area
khu vực
audio
country
quốc gia
audio
big
to lớn
audio
police
cảnh sát
audio
say
nói
audio
company
công ty
audio
area
khu vực
audio
country
quốc gia
audio
technology
công nghệ
audio
apple
quả táo
audio
parent
cha mẹ
audio
name
tên
audio
often
thường
audio
use
sử dụng
audio
small
bé nhỏ
audio
like
giống
audio
news
Tin tức
audio
necessary
cần thiết
audio
president
chủ tịch
audio
office
văn phòng
audio
protect
bảo vệ
audio
research
nghiên cứu
audio
group
nhóm
audio
first
Đầu tiên
audio
percent
phần trăm
audio
before
trước
audio
half
một nửa
audio
total
tổng cộng
audio
report
báo cáo
audio
there
ở đó
audio
cut
cắt
audio
relations
quan hệ
audio
after
sau đó
audio
october
Tháng Mười
audio
document
tài liệu
audio
august
tháng tám
audio
million
triệu
audio
between
giữa
audio
into
vào trong
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
during
trong lúc
audio
time
thời gian
audio
also
Mà còn
audio
most
hầu hết
audio
different
khác biệt
audio
follow
theo
audio
comment
bình luận
audio
look
Nhìn
audio
other
khác
audio
april
tháng tư
audio
again
lại
audio
meeting
cuộc họp
audio
difficult
khó
audio
bring
mang đến
audio
under
dưới
audio
level
mức độ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
quality
chất lượng
audio
public
công cộng
audio
show
trình diễn
audio
as
BẰNG
audio
source
nguồn
audio
agency
hãng
audio
quality
chất lượng
audio
public
công cộng
audio
show
trình diễn
audio
as
BẰNG
audio
source
nguồn
audio
agency
hãng
audio
since
từ
audio
land
đất
audio
already
đã
audio
representative
tiêu biểu
audio
possible
khả thi
audio
among
giữa
audio
supply
cung cấp
audio
period
Giai đoạn
audio
recent
gần đây
audio
instead
thay vì
audio
market
chợ
audio
control
điều khiển
audio
usual
thường
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
standard
tiêu chuẩn
audio
south
phía nam
audio
writer
nhà văn
audio
huge
to lớn
audio
risk
rủi ro
audio
direct
trực tiếp
audio
standard
tiêu chuẩn
audio
south
phía nam
audio
writer
nhà văn
audio
huge
to lớn
audio
risk
rủi ro
audio
direct
trực tiếp
audio
such
như là
audio
association
sự kết hợp
audio
authority
thẩm quyền
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
should
nên
audio
gold
vàng
audio
then
sau đó
audio
off
tắt
audio
trade
buôn bán
audio
worth
đáng giá
audio
should
nên
audio
gold
vàng
audio
then
sau đó
audio
off
tắt
audio
trade
buôn bán
audio
worth
đáng giá
audio
ongoing
đang diễn ra
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
chain
chuỗi
audio
documentation
tài liệu
audio
native
tự nhiên
audio
output
đầu ra
audio
federal
liên bang
audio
investigation
cuộc điều tra
audio
chain
chuỗi
audio
documentation
tài liệu
audio
native
tự nhiên
audio
output
đầu ra
audio
federal
liên bang
audio
investigation
cuộc điều tra
audio
regulate
điều chỉnh
audio
metric
Hệ mét
audio
irregular
không thường xuyên
audio
achievement
thành tích
audio
circuit
mạch điện
audio
violent
hung bạo
audio
bullion
thỏi vàng
audio
desirable
mong muốn
View less

Other articles