flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Singapore says dredger that hit tanker reported sudden loss of control, Sentosa oil spill cleanup ongoing

Save News
2024-06-18 07:31:46
Translation suggestions
Singapore says dredger that hit tanker reported sudden loss of control, Sentosa oil spill cleanup ongoing
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-18
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
low
thấp
audio
famous
nổi tiếng
audio
stop
dừng lại
audio
look
Nhìn
audio
water
Nước
audio
people
mọi người
audio
low
thấp
audio
famous
nổi tiếng
audio
stop
dừng lại
audio
look
Nhìn
audio
water
Nước
audio
people
mọi người
audio
city
thành phố
audio
island
hòn đảo
audio
into
vào trong
audio
resort
khu nghỉ mát
audio
ship
tàu thủy
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
part
phần
audio
along
dọc theo
audio
temporary
tạm thời
audio
though
mặc dù
audio
even
thậm chí
audio
honor
tôn kính
audio
part
phần
audio
along
dọc theo
audio
temporary
tạm thời
audio
though
mặc dù
audio
even
thậm chí
audio
honor
tôn kính
audio
board
Cái bảng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
further
xa hơn
audio
further
xa hơn
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
ongoing
đang diễn ra
audio
the
các
audio
flagged
bị gắn cờ
audio
that
cái đó
audio
leaked
bị rò rỉ
audio
dirty
bẩn thỉu
audio
ongoing
đang diễn ra
audio
the
các
audio
flagged
bị gắn cờ
audio
that
cái đó
audio
leaked
bị rò rỉ
audio
dirty
bẩn thỉu
audio
washed
rửa sạch
audio
vox
vox
audio
shore
bờ biển
audio
and
audio
from
từ
audio
working
đang làm việc
audio
are
audio
being
hiện tại
audio
dredger
máy nạo vét
audio
environment agency
cơ quan môi trường
audio
contained
chứa đựng
audio
been
audio
more than
nhiều hơn
audio
singaporean
người Singapore
audio
made
làm ra
audio
port authority
Quản lý cảng
audio
development
phát triển
audio
looking
đang nhìn
audio
all
tất cả
audio
sentosa
senosa
audio
corp
tập đoàn
audio
treated oil
dầu đã qua xử lý
audio
spreading
truyền bá
audio
fences
hàng rào
audio
hit
đánh
audio
sulfur
lưu huỳnh
audio
national
quốc gia
audio
shores
bờ biển
audio
put up to
chịu đựng
audio
southern
phía Nam
audio
fuel supply
cung cấp nhiên liệu
audio
parks
công viên
audio
to clean up
dọn dẹp
audio
oil spill
sự cố tràn dầu
audio
when
khi
audio
booms
sự bùng nổ
audio
maxima
cực đại
audio
marine
hàng hải
audio
mess
sự lộn xộn
audio
of
của
audio
containment
ngăn chặn
audio
maritime
hàng hải
audio
has
audio
dutch
tiếng Hà Lan
audio
says
nói
audio
cleanup
dọn dẹp
audio
singapore
Singapore
audio
reported
đã báo cáo
audio
sudden
đột nhiên
audio
tanker
tàu chở dầu
audio
loss of control
mất kiểm soát
audio
singapore's
của singapore
audio
beaches
bãi biển
audio
photo
hình chụp
audio
nakamura
nakamura
audio
by
qua
audio
shino
Shino
View less

Other articles