flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

British University Vietnam earns 5-star QS rating for 2024

Save News
2024-06-14 07:33:01
Translation suggestions
British University Vietnam earns 5-star QS rating for 2024
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-15
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
best
tốt nhất
audio
stand
đứng
audio
only
chỉ một
audio
make
làm
audio
university
trường đại học
audio
full
đầy
audio
best
tốt nhất
audio
stand
đứng
audio
only
chỉ một
audio
make
làm
audio
university
trường đại học
audio
full
đầy
audio
quality
chất lượng
audio
also
Mà còn
audio
star
ngôi sao
audio
list
danh sách
audio
foreign
nước ngoài
audio
environment
môi trường
audio
school
trường học
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
february
tháng hai
audio
since
từ
audio
partner
cộng sự
audio
transfer
chuyển khoản
audio
february
tháng hai
audio
since
từ
audio
partner
cộng sự
audio
transfer
chuyển khoản
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
based
dựa
audio
education
giáo dục
audio
based
dựa
audio
education
giáo dục
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
well
à
audio
academic
học thuật
audio
uk
Vương quốc Anh
audio
well
à
audio
academic
học thuật
audio
uk
Vương quốc Anh
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
global
toàn cầu
audio
been
audio
in
TRONG
audio
gave
đã đưa cho
audio
of
của
audio
known
được biết đến
audio
global
toàn cầu
audio
been
audio
in
TRONG
audio
gave
đã đưa cho
audio
of
của
audio
known
được biết đến
audio
grade
cấp
audio
qaa
ôi
audio
honour
tôn kính
audio
buv
buv
audio
k
k
audio
british
người Anh
audio
u
bạn
audio
quacquarelli
quacquarelli
audio
is
audio
qs
qs
audio
approval
sự chấp thuận
audio
are
audio
about
Về
audio
has
audio
edge
bờ rìa
audio
students
sinh viên
audio
made
làm ra
audio
aside from
ngoài ra
audio
vietnam
Việt Nam
audio
one
một
audio
by
qua
audio
at
Tại
audio
colleges
trường Cao đẳng
audio
countries
Quốc gia
audio
developed
đã phát triển
audio
stars
ngôi sao
audio
top tier
tầng trên cùng
audio
universities
trường đại học
audio
what
audio
it
audio
programmes
chương trình
audio
notch
khía
audio
making
làm
audio
symonds
symonds
audio
asean
ASEAN
audio
learning
học hỏi
audio
degrees
độ
audio
helps
giúp
audio
gives
cho
audio
respected
tôn trọng
audio
that
cái đó
audio
vietnam's
của việt nam
audio
to receive
Nhận
audio
cutting
cắt
audio
the first
cái đầu tiên
audio
vibrant
sôi động
audio
rated
đánh giá
audio
this
cái này
audio
and
audio
organisation
tổ chức
audio
facilities
cơ sở
audio
four
bốn
audio
ranking
xếp hạng
audio
who
Ai
audio
out
ngoài
audio
for
audio
earns
kiếm được
audio
rating
Xếp hạng
audio
the
các
audio
ecopark
công viên sinh thái
audio
photo
hình chụp
audio
campus
khuôn viên đại học
View less

Other articles