flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Key takeaways from the Fed's latest interest rate decision

Save News
2024-06-14 07:31:33
Translation suggestions
Key takeaways from the Fed's latest interest rate decision
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-15
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
because
bởi vì
audio
government
chính phủ
audio
same
như nhau
audio
down
xuống
audio
better
tốt hơn
audio
chair
cái ghế
audio
because
bởi vì
audio
government
chính phủ
audio
same
như nhau
audio
down
xuống
audio
better
tốt hơn
audio
chair
cái ghế
audio
high
cao
audio
than
hơn
audio
before
trước
audio
want
muốn
audio
also
Mà còn
audio
economy
kinh tế
audio
only
chỉ một
audio
level
mức độ
audio
still
vẫn
audio
start
bắt đầu
audio
march
bước đều
audio
money
tiền bạc
audio
drop
làm rơi
audio
enough
đủ
audio
spring
mùa xuân
audio
people
mọi người
audio
more
hơn
audio
quickly
nhanh
audio
clear
thông thoáng
audio
time
thời gian
audio
think
nghĩ
audio
car
xe hơi
audio
report
báo cáo
audio
most
hầu hết
audio
much
nhiều
audio
year
năm
audio
everything
mọi thứ
audio
there
ở đó
audio
cut
cắt
audio
decision
phán quyết
audio
key
chìa khóa
audio
building
xây dựng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
june
tháng sáu
audio
even
thậm chí
audio
instead
thay vì
audio
once
một lần
audio
june
tháng sáu
audio
even
thậm chí
audio
instead
thay vì
audio
once
một lần
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
latest
mới nhất
audio
latest
mới nhất
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
well
à
audio
base
căn cứ
audio
well
à
audio
base
căn cứ
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
stay
ở lại
audio
hiring
tuyển dụng
audio
if
nếu như
audio
planned
kế hoạch
audio
us
chúng ta
audio
powell
powell
audio
stay
ở lại
audio
hiring
tuyển dụng
audio
if
nếu như
audio
planned
kế hoạch
audio
us
chúng ta
audio
powell
powell
audio
inflation
lạm phát
audio
lower
thấp hơn
audio
up
hướng lên
audio
is
audio
lending rate
lãi suất cho vay
audio
its
của nó
audio
are
audio
officials
quan chức
audio
has
audio
to
ĐẾN
audio
for
audio
won't
sẽ không
audio
costs
chi phí
audio
stick around
bám sát xung quanh
audio
be
audio
worse
tệ hơn
audio
said
nói
audio
federal reserve
dự trữ Liên bang
audio
consumer price index
chỉ số giá tiêu dùng
audio
one
một
audio
gets
được
audio
jerome
Jerome
audio
but
Nhưng
audio
previously
trước đó
audio
it
audio
interest rates
lãi suất
audio
seventh
thứ bảy
audio
cuts
vết cắt
audio
was
đã từng là
audio
the
các
audio
kept
đã giữ
audio
cost of borrowing
chi phí vay mượn
audio
did
làm
audio
will
sẽ
audio
companies
các công ty
audio
means
có nghĩa
audio
that
cái đó
audio
expected
hy vọng
audio
gone
đi mất
audio
they
họ
audio
loans
khoản vay
audio
cutting
cắt
audio
it's
của nó
audio
this
cái này
audio
thought
nghĩ
audio
and
audio
three
ba
audio
mortgages
thế chấp
audio
getting
nhận
audio
fewer
ít hơn
audio
would
sẽ
audio
job market
Thị trường việc làm
audio
from
từ
audio
predicted
dự đoán
audio
longer
lâu hơn
audio
doing
đang làm
audio
in a row
trong một hàng
audio
go back
quay lại
audio
may
có thể
audio
interest rate
lãi suất
audio
takeaways
đồ ăn mang về
audio
fed's
cho ăn
audio
at
Tại
audio
william
William
audio
on
TRÊN
audio
dietsch
chế độ ăn kiêng
audio
getty
Getty
audio
images
hình ảnh
audio
kevin
kevin
audio
mcchesney
mcchesney
View less

Other articles