flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The Story of Santa Claus

Save News
2023-12-18 22:30:42
Translation suggestions
The Story of Santa Claus
Source: VOA
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Đức Thiên
0 0
2023-12-22
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
story
câu chuyện
audio
someone
người nào đó
audio
children
những đứa trẻ
audio
person
người
audio
other
khác
audio
special
đặc biệt
audio
story
câu chuyện
audio
someone
người nào đó
audio
children
những đứa trẻ
audio
person
người
audio
other
khác
audio
special
đặc biệt
audio
good
Tốt
audio
also
Mà còn
audio
like
giống
audio
home
trang chủ
audio
bring
mang đến
audio
happy
vui mừng
audio
red
màu đỏ
audio
usually
thường xuyên
audio
each
mỗi
audio
modern
hiện đại
audio
image
hình ảnh
audio
famous
nổi tiếng
audio
visit
thăm nom
audio
night
đêm
audio
before
trước
audio
care
quan tâm
audio
soon
sớm
audio
come
đến
audio
city
thành phố
audio
part
phần
audio
away
xa
audio
help
giúp đỡ
audio
sick
đau ốm
audio
history
lịch sử
audio
most
hầu hết
audio
new
mới
audio
name
tên
audio
very
rất
audio
quickly
nhanh
audio
meaning
nghĩa
audio
year
năm
audio
after
sau đó
audio
time
thời gian
audio
hear
nghe
audio
deliver
giao
audio
woman
đàn bà
audio
down
xuống
audio
now
Hiện nay
audio
see
nhìn thấy
audio
little
nhỏ bé
audio
old
audio
give
đưa cho
audio
short
ngắn
audio
long
dài
audio
white
trắng
audio
picture
hình ảnh
audio
write
viết
audio
list
danh sách
audio
difficult
khó
audio
large
lớn
audio
open
mở
audio
vehicle
phương tiện giao thông
audio
building
xây dựng
audio
into
vào trong
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
air
không khí
audio
remain
duy trì
audio
talk
nói chuyện
audio
even
thậm chí
audio
as
BẰNG
audio
popular
phổ biến
audio
air
không khí
audio
remain
duy trì
audio
talk
nói chuyện
audio
even
thậm chí
audio
as
BẰNG
audio
popular
phổ biến
audio
once
một lần
audio
figure
nhân vật
audio
kind
loại
audio
workshop
xưởng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
over
kết thúc
audio
north
phía bắc
audio
through
bởi vì
audio
word
từ
audio
poor
nghèo
audio
europe
Châu Âu
audio
over
kết thúc
audio
north
phía bắc
audio
through
bởi vì
audio
word
từ
audio
poor
nghèo
audio
europe
Châu Âu
audio
century
thế kỷ
audio
painting
bức vẽ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
leave
rời đi
audio
work
công việc
audio
then
sau đó
audio
leave
rời đi
audio
work
công việc
audio
then
sau đó
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
state
tiểu bang
audio
symbol
biểu tượng
audio
port
Hải cảng
audio
largely
phần lớn
audio
jerk
cà trớn
audio
pole
cây sào
audio
state
tiểu bang
audio
symbol
biểu tượng
audio
port
Hải cảng
audio
largely
phần lớn
audio
jerk
cà trớn
audio
pole
cây sào
audio
aside
qua một bên
audio
tradition
truyền thống
audio
milk
sữa
audio
nickel
niken
audio
suit
bộ đồ
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-25 19:32:06
News
NW 2024-02-25 19:32:00
News
TODAII 2024-02-25 19:31:50
News
FOX 2024-02-25 19:31:44
News
TODAII 2024-02-25 19:31:35
News
TODAII 2024-02-25 19:31:30
News
NW 2024-02-25 19:31:24
News
TODAII 2024-02-25 19:31:18
News
CNN 2024-02-25 19:31:17
News
FOX 2024-02-25 19:31:12