flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Saudi Arabia Believes Iran may be Planning Attack

Save News
2022-11-02 22:30:25
Translation suggestions
Saudi Arabia Believes Iran may be Planning Attack
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Beez
0 0
2022-11-03
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
say
nói
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
use
sử dụng
audio
also
Mà còn
audio
street
đường phố
audio
say
nói
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
use
sử dụng
audio
also
Mà còn
audio
street
đường phố
audio
tuesday
Thứ ba
audio
picture
hình ảnh
audio
report
báo cáo
audio
there
ở đó
audio
soon
sớm
audio
within
ở trong
audio
next
Kế tiếp
audio
however
Tuy nhiên
audio
area
khu vực
audio
department
phòng
audio
protect
bảo vệ
audio
ourselves
chính chúng ta
audio
where
Ở đâu
audio
wall
tường
audio
first
Đầu tiên
audio
international
quốc tế
audio
news
Tin tức
audio
service
dịch vụ
audio
late
muộn
audio
september
tháng 9
audio
young
trẻ
audio
woman
đàn bà
audio
while
trong khi
audio
under
dưới
audio
hair
tóc
audio
people
mọi người
audio
nation
Quốc gia
audio
long
dài
audio
ability
khả năng
audio
world
thế giới
audio
behind
phía sau
audio
year
năm
audio
between
giữa
audio
middle
ở giữa
audio
support
ủng hộ
audio
limit
giới hạn
audio
because
bởi vì
audio
action
hoạt động
audio
cut
cắt
audio
top
đứng đầu
audio
country
quốc gia
audio
group
nhóm
audio
help
giúp đỡ
audio
more
hơn
audio
money
tiền bạc
audio
difficult
khó
audio
small
bé nhỏ
audio
without
không có
audio
part
phần
audio
choose
chọn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
later
sau
audio
security
bảo vệ
audio
land
đất
audio
against
chống lại
audio
council
hội đồng
audio
region
vùng đất
audio
later
sau
audio
security
bảo vệ
audio
land
đất
audio
against
chống lại
audio
council
hội đồng
audio
region
vùng đất
audio
yet
chưa
audio
reserve
dự trữ
audio
once
một lần
audio
mostly
hầu hết
audio
since
từ
audio
least
ít nhất
audio
over
qua
audio
throughout
khắp
audio
supply
cung cấp
audio
market
chợ
audio
similar
tương tự
audio
relationship
mối quan hệ
audio
even
thậm chí
audio
show
trình diễn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
as
như
audio
nor
cũng không
audio
matter
vấn đề
audio
oil
dầu
audio
as
như
audio
nor
cũng không
audio
matter
vấn đề
audio
oil
dầu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
pay
trả
audio
statement
tuyên bố
audio
hesitate
do dự
audio
press
nhấn
audio
official
chính thức
audio
spokesperson
người phát ngôn
audio
pay
trả
audio
statement
tuyên bố
audio
hesitate
do dự
audio
press
nhấn
audio
official
chính thức
audio
spokesperson
người phát ngôn
audio
right
Phải
audio
journal
tạp chí
audio
then
sau đó
audio
production
sản xuất
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
tough
khó
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
defend
phòng vệ
audio
arrest
bắt giữ
audio
pilot
phi công
audio
get
được
audio
tough
khó
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
defend
phòng vệ
audio
arrest
bắt giữ
audio
pilot
phi công
audio
attack
tấn công
audio
tense
căng thẳng
audio
satellite
vệ tinh
audio
nuclear
hạt nhân
audio
aircraft
phi cơ
audio
military
quân đội
audio
coverage
phủ sóng
View less

Other articles